ĐOÀN 11N10Đ TÂY ÂU: ĐỨC – ÁO – Ý – THỤY SĨ – PHÁP (KH 26/6 – 06/7/2024)

MỘT HÀNH TRÌNH 5 QUỐC GIA

ĐỨC  – ÁO – Ý – THỤY SỸ – PHÁP

FRANKFURT ‐ HEIDELBERG ‐ STUTTGART  – MUNICH ‐ SALZBURG – INNSBRUCK – VENICE – MILAN ‐ZURICH ‐ LUCERNE ‐ TITLIS ‐ STRASBOURG ‐  REIMS – PARIS

Thời gian: 11 ngày/10 đêm – Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

Lịch khởi hành: 26/6 – 06/7/2024

Bài viết liên quan