Chuyển khoản

Thanh toán bằng chuyển khoản tới tài khoản của ngân hàng Công ty TNHH Du lịch và Truyền thông Vietviva (khách hàng chịu phí chuyển khoản Ngân hàng nếu có).

Vietviva Travel chấp nhận thanh toán chuyển khoản từ ATM/InternetBanking/Quầy giao dịch ngân hàng
Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng:


Hướng dẫn thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Lưu ý:

+ Trường hợp Quý khách chuyển khoản cùng hệ thống ngân hàng với Vietviva Travel, chúng tôi sẽ nhận được kể cả thứ 7, chủ nhật.

+ Trường hợp Quý khách chuyển khoản khác hệ thống ngân hàng với Vietviva Travel, ngày chuyển khoản phải là ngày ngân hàng làm việc. Và việc thanh toán xem là hoàn tất khi chúng tôi nhận được thông báo từ ngân hàng tiền đã được chuyển khoản thành công.

+ Mọi sự thanh toán chậm trễ sẽ dẫn đến việc tự động hủy Đăng ký dịch vụ của Quý khách và mất tiền đã đặt cọc (đối với khách lẻ), hoặc giải quyết theo thỏa thuận hợp đồng đã ký (đối với khách đoàn).


Tại văn phòng giao dịch