Hiển thị tất cả 3 kết quả

2024 TOUR DU LỊCH CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – HƯƠNG CÁCH LÝ LẠP (SHANGRILA) – HÀ NỘI

18,990,000 đồng

18,990,000 

TOUR DU LỊCH LỆ GIANG – SHANGRILA 2024 – NO SHOPPING

6 ngày 5 đêm, No Shopping

HÀ NỘI - HÀ KHẨU – MÔNG TỰ - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA – CÔN MINH

13,490,000 đồng

13,490,000 

TOUR LỆ GIANG – SHANGRILA 6N5Đ ĐƯỜNG BỘ

6 ngày 5 đêm

HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – HƯƠNG CÁCH LÝ LẠP (SHANGRILA) – THÀNH CỔ ÁNH TRĂNG

12,990,000 đồng

12,990,000