Hiển thị tất cả 2 kết quả

TRUNG QUỐC – 6N5Đ – LỆ GIANG – SHANGRILA – BAY MU – NO SHOPPING

6 NGÀY / 5 ĐÊM

CÔN MINH - LỆ GIANG – SHANGRILA – THÀNH CỔ ÁNH TRĂNG - NGỌC LONG TUYẾT SƠN - POTASO - TU VIỆN TÙNG TÁN LÂM

18,990,000 đồng

18,990,000 

TRUNG QUỐC – ĐƯỜNG BỘ – 6N5Đ – LỆ GIANG -KHÔNG SHOPPING

6 ngày 5 đêm

HÀ KHẨU - CÔN MINH - LỆ GIANG – SHANGRILA – THÀNH CỔ ÁNH TRĂNG

11,990,000 đồng

11,990,000