Hiển thị tất cả 3 kết quả

ẤN TƯỢNG LỆ GIANG – SHANGRI LA (BAY 03 CHẶNG)

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - CÔN MINH - LỆ GIANG – HƯƠNG CÁCH LÝ LẠP (SHANGRILA) - ĐẠI LÝ

18,990,000 đồng

18,990,000 

CHU DU VÂN NAM – LỆ GIANG CỔ TRẤN – THUNG LŨNG BẤT TỬ SHANGRI LA – ĐƯỜNG BỘ

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRI LA - CÔN MINH

12,990,000 đồng

12,990,000 

TOUR CỔ TRẤN LỆ GIANG – VÙNG ĐẤT BẤT TỬ SHANGRI LA – BAY HÃNG CHINA EASTERN AIRLINES

5 ngày 4 đêm

HÀ NỘI - CÔN MINH - LỆ GIANG – HƯƠNG CÁCH LÝ LẠP (SHANGRI LA) – THÀNH CỔ ÁNH TRĂNG ( ĐƯỜNG BAY)

17,990,000 đồng

17,990,000