Hiển thị tất cả 2 kết quả

TOUR MỸ ĐÓN NOEL VÀ NĂM MỚI 2024

12 NGÀY 11 ĐÊM

NEW YORK – PHILADENPHIA - WASHINGTON DC – LAS VEGAS – ANTELOPE CANYON - HORSESHOE BEND - GRAND CANYON – LOS ANGELES – UNIVERSAL STUDIO – SOLVANG – SAN JOSE – SAN FRANCISCO

121,900,000 đồng

121,900,000 

LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ 12 NGÀY – THU ĐÔNG 2023

12 ngày 11 đêm

NEW YORK – PHILADENPHIA – DELAWARE - WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON – LOS ANGELES

98,900,000 đồng

98,900,000