Hiển thị tất cả 2 kết quả

ĐÓN NOEL VÀ NĂM MỚI 2024 TẠI HOA KỲ 12 NGÀY

12 ngày 11 đêm

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – BRYCE CANYON – ANTELOPE CANYON - HORSESHOE BEND - GRAND CANYON (ĐẠI VỰC) – LOS ANGELES – UNIVERSAL STUDIO – SOLVANG – SAN JOSE – SAN FRANCISCO

121,900,000 đồng

121,900,000 

LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ 12 NGÀY – THU ĐÔNG 2023

12 ngày 11 đêm

NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE - WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON (ĐẠI VỰC) – LOS ANGELES – UNIVERSAL STUDIO – SAN DIEGO – SOLVANG – SAN JOSE – SAN FRANCISCO

98,900,000 đồng

98,900,000