Hiển thị tất cả 2 kết quả

TOUR MỸ ĐÓN NOEL VÀ NĂM MỚI 2024

12 NGÀY 11 ĐÊM

NEW YORK -WASHINTON DC – LAS VEGAS – ANTELOPE CANYON - GRAND CANYON – LOS ANGELESS – UNIVERSAL STUDIO – SAN JOSE – SAN FRANCISCO

121,900,000 đồng

121,900,000 

LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ 12 NGÀY – THU ĐÔNG 2023

12 ngày 11 đêm

NEW YORK – PHILADENPHIA – DELAWARE - WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON – LOS ANGELES

98,900,000 đồng

98,900,000