Hiển thị tất cả 2 kết quả

CHÀO XUÂN 2024 – DU LỊCH TRUNG QUỐC – BAY HÃNG VIETNAM AIRLINES

7 ngày 6 đêm

BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI

21,990,000 đồng

21,990,000 

DU MÙA XUÂN 2023 TẠI TRUNG QUỐC

7 ngày 6 đêm

HÀ NỘI - BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN