Hiển thị tất cả 2 kết quả

TRUNG QUỐC – 7N6Đ – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI

7 NGÀY / 6 ĐÊM

BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – CỔ BẮC THỦY TRẤN - HÀNG CHÂU - TÂY HỒ– Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI

21,490,000 đồng

21,490,000 

TRUNG QUỐC – 7N6Đ – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI

7 NGÀY / 6 ĐÊM

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI (HÀNG KHÔNG VIETNAM AIRLINES)

21,690,000 đồng

21,690,000