Hiển thị tất cả 2 kết quả

TRUNG ĐÔNG HUYỀN BÍ – 14N13Đ – JORDAN – ISRAEL – AI CẬP – QR

14 NGÀY / 13 ĐÊM

AMMAN - PETRA - BIỂN CHẾT - JERASH - BIỂN HỒ GALILEE - TIBERIAS - NAZARETH - BETHLEHEM - JERUSALEM - TABA - CAIRO

105,555,000 đồng

105,555,000 

TOUR TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – 5N4Đ Bay VietJet Air

5 ngày 4 đêm

HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – MIÊU TRẠI -  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN -  HỒ BẢO PHONG

10,190,000 đồng

10,190,000