Hiển thị tất cả 7 kết quả

Giảm giá!

TRUNG QUỐC – 5N4Đ – NAM NINH – TRẤN VIỄN CỔ THÀNH – THIÊN HỘ MIÊU TRẠI

5 NGÀY 4 ĐÊM

NAM NINH - ĐÔ VÂN – CỔ THÀNH TRẤN VIỄN – TÂY GIANG - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI - KHẢI LÝ (ĐƯỜNG BỘ)

7,990,000 đồng

7,990,000 

TRUNG QUỐC – 5N4Đ – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – VJ

5 NGÀY 4 ĐÊM

TRƯƠNG GIA GIỚI – MIÊU TRẠI -  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN – VIÊN GIA GIỚI - THIÊN TỬ SƠN – HỒ BẢO PHONG

11,990,000 đồng

11,990,000 

TRUNG QUỐC – 6N5Đ – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – ĐỒNG LÝ – THƯỢNG HẢI

6 NGÀY / 5 ĐÊM

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - PHỐ CỔ ĐỔNG LÝ - THƯỢNG HẢI (HÀNG KHÔNG VIETNAM AIRLINES)

22,690,000 đồng

22,690,000 

TRUNG QUỐC – 6N5Đ – LỆ GIANG – SHANGRILA – BAY MU – NO SHOPPING

6 NGÀY / 5 ĐÊM

CÔN MINH - LỆ GIANG – SHANGRILA – THÀNH CỔ ÁNH TRĂNG - NGỌC LONG TUYẾT SƠN - POTASO - TU VIỆN TÙNG TÁN LÂM

18,990,000 đồng

18,990,000 

TRUNG QUỐC – 6N5Đ – VỤ NGUYÊN – VỌNG TIÊN CỐC –  CẢNH ĐỨC TRẤN

6 NGÀY / 5 ĐÊM

NAM NINH - NAM XƯƠNG - LÀNG CỔ VỤ NGUYÊN - VỌNG TIÊN CỐC -  CẢNH ĐỨC TRẤN (ĐƯỜNG BỘ + TÀU HỎA)

11,990,000 đồng

11,990,000 

TRUNG QUỐC – 7N6Đ – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI

7 NGÀY / 6 ĐÊM

BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – CỔ BẮC THỦY TRẤN - HÀNG CHÂU - TÂY HỒ– Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI

21,490,000 đồng

21,490,000 

TRUNG QUỐC – 7N6Đ – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI

7 NGÀY / 6 ĐÊM

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI (HÀNG KHÔNG VIETNAM AIRLINES)

21,690,000 đồng

21,690,000