Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

ẤN TƯỢNG LỆ GIANG – SHANGRI LA (BAY 03 CHẶNG)

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - CÔN MINH - LỆ GIANG – HƯƠNG CÁCH LÝ LẠP (SHANGRILA) - ĐẠI LÝ

18,990,000 đồng

18,990,000 

BAY THẲNG TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN CÙNG VIEJET AIR

5 ngày 4 đêm

HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – MIÊU TRẠI -  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN TỬ SƠN -  HỒ BẢO PHONG

9,490,000 đồng

9,490,000 

CÁP NHĨ TÂN – THIÊN ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG – 6N5Đ – CZ

6 NGÀY 5 ĐÊM

HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU - CÁP NHĨ TÂN - YABUKI - LÀNG TUYẾT HƯƠNG - TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT

42,990,000 đồng

42,990,000 

DU MÙA XUÂN 2023 TẠI TRUNG QUỐC

7 ngày 6 đêm

HÀ NỘI - BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN

21,490,000 đồng

21,490,000 

LẠC BƯỚC ĐẾN LÀNG CỔ ĐẸP NHẤT TRUNG QUỐC – BAY HÃNG CHINA EASTERN AIRLINES

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - THƯỢNG NHIÊU - VỌNG TIÊN CỐC - LÀNG CỔ VỤ NGUYÊN

22,490,000 đồng

22,490,000 

SĂN TUYẾT ĐẦU MÙA TẠI TRUNG QUỐC – BAY HÃNG VIETNAM AIRLINES

7 ngày 6 đêm

HÀ NỘI - BẮC KINH - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

21,990,000 đồng

21,990,000 

TOUR CỔ TRẤN LỆ GIANG – VÙNG ĐẤT BẤT TỬ SHANGRI LA – BAY HÃNG CHINA EASTERN AIRLINES

5 ngày 4 đêm

HÀ NỘI - CÔN MINH - LỆ GIANG – HƯƠNG CÁCH LÝ LẠP (SHANGRI LA) – THÀNH CỔ ÁNH TRĂNG ( ĐƯỜNG BAY)

17,990,000 đồng

17,990,000 

TOUR HÀ KHẨU – ĐẠI LÝ – ĐẰNG XUNG – CÔNG VIÊN NHIỆT HẢI – LÀNG BẠCH QUẢ – CỔ TRẤN HÒA THUẬN

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - ĐẠI LÝ – ĐẰNG XUNG – CÔNG VIÊN NHIỆT HẢI – LÀNG BẠCH QUẢ – CỔ TRẤN HÒA THUẬN

13,990,000 đồng

13,990,000 

TOUR NAM NINH – TRẤN VIỄN CỔ THÀNH – THIÊN HỘ MIÊU TRẠI

5 NGÀY 4 ĐÊM

NAM NINH - ĐÔ VÂN – CỔ THÀNH TRẤN VIỄN – TÂY GIANG - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI - KHẢI LÝ (ĐƯỜNG BỘ)

TOUR PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN -TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – THẤT TINH SƠN

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - NAM NINH – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN PHÙ DUNG TRẤN – THẤT TINH SƠN

6,990,000 đồng

6,990,000 

TOUR THƯỞNG NGOẠN VÙNG GIANG NAM TRUNG QUỐC

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - NAM KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN

TOUR TRUNG QUỐC – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – ĐỒNG LÝ – THƯỢNG HẢI – 6N5Đ

6 ngày 5 đêm

Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Đồng Lý