Hiển thị tất cả 2 kết quả

TÂY ÂU – 11N10Đ – PHÁP -THỤY SỸ – Ý – ÁO – ĐỨC

11 ngày 10 đêm

PARIS – COLMAR - INTERLAKEN - LUCERN - ZURICH - MILAN - MESTRE - INNSBRUCK - STUTTGART - HEIDELBERG - FRANKFURT

68,900,000 đồng

68,900,000 

TÂY ÂU -11N10Đ – PHÁP – THỤY SĨ – Ý – QR

11 ngày 10 đêm

PARIS – COLMAR– INTERLAKEN– ISSELTWALD – LUCERNE – INTERLAKEN-LUGANO- BELLINZONA– MILAN –VENICE MESTRE- SIENA - ROME

75,900,000 đồng

75,900,000