Hiển thị tất cả 5 kết quả

2024 VI VU ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN – BAY JX

5 NGÀY 4 ĐÊM

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - LÀNG CẦU VỒNG - NAM ĐẦU - TÀU ĐIỆN NGẦM FORMOSA - CAO HÙNG - PHẬT QUANG SƠN - 101 ĐÀI BẮC

11,990,000 đồng

11,990,000 

2024 – VI VU ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN – BAY EVA

5 NGÀY 4 ĐÊM

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - LÀNG CẦU VỒNG - NAM ĐẦU - TÀU ĐIỆN NGẦM FORMOSA - CAO HÙNG - PHẬT QUANG SƠN - 101 ĐÀI BẮC

11,990,000 đồng

11,990,000 

2024 VI VU ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN – VJ

5 NGÀY 4 ĐÊM

ĐÀI BẮC - SỞ THÚ ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - LÀNG CẦU VỒNG - NAM ĐẦU - TẮM KHOÁNG NÓNG - TÀU ĐIỆN NGẦM FORMOSA - CAO HÙNG

10,990,000 đồng

10,990,000 

TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN – 5N4Đ – VJ – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC

5 ngày 4 đêm

CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC

11,990,000 đồng

11,990,000 

2023 TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN – 5N4Đ – VJ

5 ngày 4 đêm

HÀ NỘI - CAO HÙNG - PHẬT QUANG SƠN - ĐÀI TRUNG - HỒ NHẬT NGUYỆT - VÕ VĂN MIẾU - ĐÀI BẮC

10,990,000 đồng

10,990,000