Hiển thị tất cả 2 kết quả

2024 – VI VU ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN – BAY EVA

5 NGÀY 4 ĐÊM

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - LÀNG CẦU VỒNG - NAM ĐẦU - TÀU ĐIỆN NGẦM FORMOSA - CAO HÙNG - PHẬT QUANG SƠN - 101 ĐÀI BẮC

11,990,000 đồng

11,990,000 

2024 VI VU ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN – VJ

5 NGÀY 4 ĐÊM

ĐÀI BẮC - SỞ THÚ ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - LÀNG CẦU VỒNG - NAM ĐẦU - TẮM KHOÁNG NÓNG - TÀU ĐIỆN NGẦM FORMOSA - CAO HÙNG

10,990,000 đồng

10,990,000