Hiển thị kết quả duy nhất

TRUNG ĐÔNG HUYỀN BÍ – 14N13Đ – JORDAN – ISRAEL – AI CẬP – QR

14 NGÀY / 13 ĐÊM

AMMAN - PETRA - BIỂN CHẾT - JERASH - BIỂN HỒ GALILEE - TIBERIAS - NAZARETH - BETHLEHEM - JERUSALEM - TABA - CAIRO

105,555,000 đồng

105,555,000